BALDINTZA OROKORRAK

1.- Gestión Low Cost Aparcamiento Derio S.L. CIF-arekin erregistratuta dagoen enpresa bat da: B-95740908-a eta Astikene, 30 Poligonoan, C/ Errotazarrean |helbidea, 48160 Derio (BIZKAIA).


2.- Enpresak ez da bezeroaren hegaldiaren galeraren arduradun egiten honek berandu iristen baldin bada. Bezeroak denbora nahikoarekin iritsi behar izango du gordailu-kontratua egiteko. Hau izapide sinplean datza bere ibilgailuaren egoera egiaztatzea eta bere ibilgailuak beharrezko kilometroak ibiliko dituela soilik hari ziurtatzeko kilometroak apuntatzea. Bezeroak kontratu honen errealizazioa egin arte ez badu itxaroten, baietz-koa eman duen moduan kontutan hartuko da.


3.- Bezeroak ziurtatzen du adinduna dela eta gure aparkalekuko egonaldian zehar, ibilgailuak legedi Espainiarrak eskatutako lege-betekizun guztiekin btetezen dituela. Horrela ez izan ezkero, Fly Park Bilbao-ri edota hirugarrengo bati eragindako kalte-galerengatik erantzun beharko du.


4.- FFly Park Bilbao ez du erantzunkizunik hartzen giltza eman ez duen ibilgailuetan, horregatik Fly Park Bilbao-ren pertsonalari ematea nahitaezkoa da.


5.- Enpresak eskubide oso dauka bezero baten erreserba modifikatzeko behar duen momentuan zergaitia edozein izanda.


6.- Bezeroak baimentzen du enpresari zerbitzua emateko ibilgaularenkin egin beharreko derrigorrezko desplazamenduak eta bere zaintza.


7.- Edozein kexa bere ibilgailua eman baino lehen izan beharko da. Enpresak erantzukizun zibil-aseguruarekin kontatzen du, hórrela ibilgailuan eman daitezkeen kalte posibleak estaliko ditu, hurrengo kasuak salbuetsiz

a.) Inpaktu txikiak eta hauek ageriko egin daitezke tenperatura-aldaketengatik leku aldaketa bat egitean edota garbiketetan.

b.) Bere ibilgailuaren huts elektriko edo mekanikoak ez badute guk benetan eragindako kalteetan jatorria.

c.) Bere ibilgailuan utzitako balio handiko gauzak, baldin eta gordailu-kontratuan idatzita izan ez badira.

d.) Atmosfera gerteerengatik gertatu daitezkeen egorengatik (txingor inpaktuak, lurrikara, elur kopuru handiko elurteak, itsasikara, ekaitza, etb).

8.- Bere autoa beste pertsona batek jaso dezala desiratzen badu gure bulegoetan jakinarazi behar izango du. Hau akreditatu behar izango da edo indarreko dokumentu identifikatzailea aurkeztu.


9.- Aireportuetako eraginpeko eremuan dagoenez uhin elektromagnetikoetako eta bere ibilgailuaren sistema elektrikoetan oztopa dezaketen irratimaiztasunetako kontzentrazio altua dago (irekitzea urrutitik, GPS-a, alarmak, etab.). Beraz, Kreditu-txartelarekin egindako ordainketa baldintzatuta ikus daiteke, kasu honetan ordainketa bakarrik eskudirutan egin ahal izango da. Horregatik, Fly Park Bilbao-k ez du inolako erantzukizunik erabat bere kontrolatik at dagoelako.


10.- Abenduaren 13ko, 15/1999 Legeko 5 artikulua betetzean Datu-Babesa (hemendik aurrera, LOPD-a), informatzen du erabiltzaileek emandako datu pertsonalak gehituko zaizkiola, behar bezala Datu-Babeseko Erregistro Orokorrean, Gestión Low Cost Aparcamiento Derio S.L. arduraduna izanda. Polígono Astikene-n kokatuta, Errotazarre c/ 30 zenbakia pabiloia, 48160- DERIO-a (Bizkaia).


Bere helburua bezeroari eskeinitako zerbitzua kudeatzea izango da, baina baita eskeintzei buruz infoamazioa bidaltzea, gomendioak, sustapenak eta produktu berriak gure bezeroen lehentasunak kontutan hartuta. Hauek enpresari baimentzen diote informazio honen bidalketa eta baita ere kontaktu telefonikoz zerbitzuak eskaintzeko aukera.


Enpresak konprezua hartzen du sekretuko, konfidentzialtasuneko eta datu pertsonalei buruz pribatutasunarekin. Gainera bere aldaketa saihesteko beharrezko neurriak edota ez baimendutako pertsonentzako sarbiderako neurriak hartuko ditu.


Edonoiz, bezeroa datuen titularra moduan, eskubide osoa izango du zuzenketak, indargabetzeak, oposizioak burutzeko. Ekintza hauek idatziz burutu beharko ditu gure helbidera edo posta elektronikora.